VỤ SẠT LỞ NÚI BA HÒN (KIÊN LƯƠNG - KIÊN GIANG):

Khẩn trương di dời hơn 200 hộ dân

Tảng đá nặng cả tấn từ trên núi Ba Hòn rơi xuống nhà ông Dương gây ra nhiều thiệt hại về tài sản. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Tảng đá nặng cả tấn từ trên núi Ba Hòn rơi xuống nhà ông Dương gây ra nhiều thiệt hại về tài sản. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Tảng đá nặng cả tấn từ trên núi Ba Hòn rơi xuống nhà ông Dương gây ra nhiều thiệt hại về tài sản. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top