Khẩn trương chi trả hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

NLĐ liên hệ giải quyết chính sách hỗ trợ tại Bộ phận 1 cửa BHXH tỉnh Phú Yên. 
Ảnh: BHXH tỉnh Phú Yên cung cấp
NLĐ liên hệ giải quyết chính sách hỗ trợ tại Bộ phận 1 cửa BHXH tỉnh Phú Yên. Ảnh: BHXH tỉnh Phú Yên cung cấp
NLĐ liên hệ giải quyết chính sách hỗ trợ tại Bộ phận 1 cửa BHXH tỉnh Phú Yên. Ảnh: BHXH tỉnh Phú Yên cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top