Khẩn tìm F1 của bệnh nhân 614 làm việc tại công ty ở Quảng Nam

Truy tìm F1 của bệnh nhân 614 làm việc tại 1 khu công nghiệp. Ảnh: Thanh Chung
Truy tìm F1 của bệnh nhân 614 làm việc tại 1 khu công nghiệp. Ảnh: Thanh Chung
Truy tìm F1 của bệnh nhân 614 làm việc tại 1 khu công nghiệp. Ảnh: Thanh Chung
Lên top