Khẩn: Liên tiếp nhận lệnh mở cửa xả lũ hồ Hòa Bình

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa