Khan hiếm nước ngọt ở nơi có tên “Nước Mặn”

Kênh Nước Mặn. Ảnh: K.Q
Kênh Nước Mặn. Ảnh: K.Q
Kênh Nước Mặn. Ảnh: K.Q
Lên top