Khẩn cấp ứng phó với mưa lũ nguy hiểm tại miền Trung

Miền Trung nước chưa rút hết, lại nguy cơ đối diện với đợt mưa lũ mới, cần khẩn trương ứng phó. Ảnh: Hưng Thơ
Miền Trung nước chưa rút hết, lại nguy cơ đối diện với đợt mưa lũ mới, cần khẩn trương ứng phó. Ảnh: Hưng Thơ
Miền Trung nước chưa rút hết, lại nguy cơ đối diện với đợt mưa lũ mới, cần khẩn trương ứng phó. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top