Khẩn cấp ứng phó với áp thấp nhiệt đới mới và hoàn lưu bão số 6

Bão số 6 vừa tan, hoàn lưu đang gây nhiều hình thái thiên tai cực đoan thì đã xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF
Bão số 6 vừa tan, hoàn lưu đang gây nhiều hình thái thiên tai cực đoan thì đã xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF
Bão số 6 vừa tan, hoàn lưu đang gây nhiều hình thái thiên tai cực đoan thì đã xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF
Lên top