Khẩn cấp thành lập tổ giám sát cộng đồng, thần tốc truy vết F1

Thứ Trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Thứ Trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Thứ Trưởng Bộ Y tế - Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: Thanh Chung
Lên top