Khẩn cấp khôi phục sạt lở đường vào 2 xã bị cô lập ở Quảng Nam

Khẩn cấp khôi phục các tuyến đường vào 2 xã bị cô lập ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Khẩn cấp khôi phục các tuyến đường vào 2 xã bị cô lập ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Khẩn cấp khôi phục các tuyến đường vào 2 xã bị cô lập ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top