ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG:

Khẩn cấp hoàn thiện các công trình chống hạn hán, xâm nhập mặn

Bản đồ ngập mặn vùng ĐBSCL. Nguồn: TCPCTT
Bản đồ ngập mặn vùng ĐBSCL. Nguồn: TCPCTT
Bản đồ ngập mặn vùng ĐBSCL. Nguồn: TCPCTT
Lên top