Khai trương triển lãm thành tựu đảm bảo thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam

Lễ khai trương website triển lãm trực tuyến: "Vì hạnh phúc của mỗi người". Ảnh: Thanh Hà.
Lễ khai trương website triển lãm trực tuyến: "Vì hạnh phúc của mỗi người". Ảnh: Thanh Hà.
Lễ khai trương website triển lãm trực tuyến: "Vì hạnh phúc của mỗi người". Ảnh: Thanh Hà.
Lên top