Khai trương nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, phòng COVID-19

Hình ảnh khám chữa bệnh từ xa qua Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. (Ảnh chụp màn hình từ phòng báo chí- Bộ Thông tin và Truyền thông). Ảnh: Thùy Linh
Hình ảnh khám chữa bệnh từ xa qua Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. (Ảnh chụp màn hình từ phòng báo chí- Bộ Thông tin và Truyền thông). Ảnh: Thùy Linh
Hình ảnh khám chữa bệnh từ xa qua Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. (Ảnh chụp màn hình từ phòng báo chí- Bộ Thông tin và Truyền thông). Ảnh: Thùy Linh
Lên top