Khai trương hệ thống khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, BHXH Việt Nam, Bộ Tư pháp khai trương hệ thống liên thông khai sinh, cấp BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Ảnh: H.A
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, BHXH Việt Nam, Bộ Tư pháp khai trương hệ thống liên thông khai sinh, cấp BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Ảnh: H.A
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, BHXH Việt Nam, Bộ Tư pháp khai trương hệ thống liên thông khai sinh, cấp BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Ảnh: H.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top