Khai trương Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam

Lễ Khai trương Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam. Ảnh Anh Thư.
Lễ Khai trương Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam. Ảnh Anh Thư.
Lễ Khai trương Cổng thông tin Dịch vụ việc làm Việt Nam. Ảnh Anh Thư.
Lên top