Khai trương Báo Ninh Bình điện tử

Các đại biểu ấn nút khởi động khai trương Báo Ninh Bình điện tử. Ảnh: NT
Các đại biểu ấn nút khởi động khai trương Báo Ninh Bình điện tử. Ảnh: NT
Các đại biểu ấn nút khởi động khai trương Báo Ninh Bình điện tử. Ảnh: NT
Lên top