Khai trương bãi biển nhân tạo đầu tiên tại Hải Phòng

Bãi biển nhân tạo đầu tiên tại Hải Phòng dài hơn 1km, rộng 23ha. Ảnh MD
Bãi biển nhân tạo đầu tiên tại Hải Phòng dài hơn 1km, rộng 23ha. Ảnh MD
Bãi biển nhân tạo đầu tiên tại Hải Phòng dài hơn 1km, rộng 23ha. Ảnh MD
Lên top