Khai trừ đảng cựu sếp bệnh viện quan hệ với nữ điều dưỡng

Ông Trần Văn Minh.
Ông Trần Văn Minh.