Khai thác nước ngầm quá mức, bán đảo Cà Mau ngày càng ngập, lún

Khai thác nước ngầm dùng để sản xuất, sinh hoạt. Ảnh: N.V
Khai thác nước ngầm dùng để sản xuất, sinh hoạt. Ảnh: N.V
Khai thác nước ngầm dùng để sản xuất, sinh hoạt. Ảnh: N.V
Lên top