Một trong những nguyên nhân sạt lở bãi, nhà ven sông:

Khai thác cát trái phép tràn lan