Khai quật 13 mộ liệt sĩ ở Bắc Kạn: Tìm thấy nhiều di vật

Đồi Nà Coóc, thôn Quan Làng (Thanh Vận, Chợ Mới) là vị trí an táng đầu tiên, khi 13 liệt sĩ thanh niên xung phong hi sinh. Ảnh Tâm Am
Đồi Nà Coóc, thôn Quan Làng (Thanh Vận, Chợ Mới) là vị trí an táng đầu tiên, khi 13 liệt sĩ thanh niên xung phong hi sinh. Ảnh Tâm Am
Đồi Nà Coóc, thôn Quan Làng (Thanh Vận, Chợ Mới) là vị trí an táng đầu tiên, khi 13 liệt sĩ thanh niên xung phong hi sinh. Ảnh Tâm Am
Lên top