Khai mở du lịch hang động trên nóc nhà Đất Chín Rồng

Hồ Thanh Long, trên đỉnh Núi Cấm. Ảnh: LT
Hồ Thanh Long, trên đỉnh Núi Cấm. Ảnh: LT
Hồ Thanh Long, trên đỉnh Núi Cấm. Ảnh: LT
Lên top