Khai mạc triển lãm "Thanh niên Quân đội - Vững bước dưới cờ Đảng"

Triển lãm "Thanh niên quân đội - Vững bước dưới cờ Đảng" sẽ diễn ra từ 24.3-5.4.
Triển lãm "Thanh niên quân đội - Vững bước dưới cờ Đảng" sẽ diễn ra từ 24.3-5.4.
Triển lãm "Thanh niên quân đội - Vững bước dưới cờ Đảng" sẽ diễn ra từ 24.3-5.4.
Lên top