Khai mạc Hội thảo khoa học Đánh giá chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quốc gia

Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu khai mạc tại Hội thảo. Ảnh PV.
Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu khai mạc tại Hội thảo. Ảnh PV.
Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu khai mạc tại Hội thảo. Ảnh PV.
Lên top