Khai hội Yên Tử: Đội sương lên đỉnh chùa Đồng

Chùa Đồng trong mịt mù sương giăng. Nguyễn Hùng
Chùa Đồng trong mịt mù sương giăng. Nguyễn Hùng
Chùa Đồng trong mịt mù sương giăng. Nguyễn Hùng
Lên top