Khai giảng…không bóng bay

Sân trường tiểu học Phước Tiến (T.p Nha Trang, Khánh Hòa) ngày khai giảng rợp bóng cờ tổ quốc.Ảnh:P.L
Sân trường tiểu học Phước Tiến (T.p Nha Trang, Khánh Hòa) ngày khai giảng rợp bóng cờ tổ quốc.Ảnh:P.L
Sân trường tiểu học Phước Tiến (T.p Nha Trang, Khánh Hòa) ngày khai giảng rợp bóng cờ tổ quốc.Ảnh:P.L
Lên top