Khách VIP say xỉn sàm sỡ nữ hành khách trên máy bay

Nhân viên an ninh hàng không yêu cầu hành khách say xỉn, có hành vi sàm sỡ hành khách rời khỏi máy bay.
Nhân viên an ninh hàng không yêu cầu hành khách say xỉn, có hành vi sàm sỡ hành khách rời khỏi máy bay.
Nhân viên an ninh hàng không yêu cầu hành khách say xỉn, có hành vi sàm sỡ hành khách rời khỏi máy bay.
Lên top