Khách nườm nượp đến đền ông Hoàng Mười, chùa Kim Phong

Chen lấn nhau để dâng lễ tại đền Hoàng Mười, Nghệ An. ảnh:HQ
Chen lấn nhau để dâng lễ tại đền Hoàng Mười, Nghệ An. ảnh:HQ