Khách nghi nhiễm COVID-19 sẽ được cách ly ngay trên tàu

Test nhanh COVID-19 tại ga Hà Nội. Ảnh ĐT
Test nhanh COVID-19 tại ga Hà Nội. Ảnh ĐT
Test nhanh COVID-19 tại ga Hà Nội. Ảnh ĐT
Lên top