Khách du lịch vẫn lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu du lịch sinh thái Tràng An được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: NT
Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu du lịch sinh thái Tràng An được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: NT
Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Khu du lịch sinh thái Tràng An được kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: NT
Lên top