Khách đi xe bus ở Hà Nội được khuyến cáo đeo khẩu trang

Transerco khuyến cáo hành khách đeo khẩu trang khi đi xe buýt. ảnh ĐT
Transerco khuyến cáo hành khách đeo khẩu trang khi đi xe buýt. ảnh ĐT
Transerco khuyến cáo hành khách đeo khẩu trang khi đi xe buýt. ảnh ĐT
Lên top