Khách đi tàu bất ngờ nhận lại 36 triệu đồng bỏ quên

Công nhân đường sắt Nguyễn Thị Kim Oanh trả lại hành khách gần 36 triệu đồng. Ảnh   Dsat
Công nhân đường sắt Nguyễn Thị Kim Oanh trả lại hành khách gần 36 triệu đồng. Ảnh Dsat
Công nhân đường sắt Nguyễn Thị Kim Oanh trả lại hành khách gần 36 triệu đồng. Ảnh Dsat
Lên top