Khách đeo khẩu trang miễn phí hành hương lên Yên Tử

Các nhân viên Ban quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử phát khẩu trang miễn phí cho du khách hành hương về Yên Tử. Ảnh: CTV
Các nhân viên Ban quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử phát khẩu trang miễn phí cho du khách hành hương về Yên Tử. Ảnh: CTV
Các nhân viên Ban quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử phát khẩu trang miễn phí cho du khách hành hương về Yên Tử. Ảnh: CTV
Lên top