Khách đến quá đông, Khánh Hòa tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh trong cộng đồng

Du khách đến Khánh Hòa du lịch dịp lễ 30.4 và 1.5 khá đông, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng. Ảnh: T.V
Du khách đến Khánh Hòa du lịch dịp lễ 30.4 và 1.5 khá đông, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng. Ảnh: T.V
Du khách đến Khánh Hòa du lịch dịp lễ 30.4 và 1.5 khá đông, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng. Ảnh: T.V
Lên top