Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Khác “Xin Chào”, chủ cà phê “Phinn” thua kiện chính quyền