Khắc phục sự cố sạt lở, đường sắt Hà Nội - Lào Cai thông lại từ 13.10