Khắc phục đường sắt Bắc - Nam bị lũ cuốn

Đoạn đường sắt xảy ra sự cố. Ảnh: PV.
Đoạn đường sắt xảy ra sự cố. Ảnh: PV.
Đoạn đường sắt xảy ra sự cố. Ảnh: PV.
Lên top