Khắc phục bão giúp dân, một trưởng thôn tử vong

Hình ảnh cắt cây phòng chống bão số 10 ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn
Hình ảnh cắt cây phòng chống bão số 10 ở Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuấn