Khả năng dông lốc, mưa đá, lũ quét tối nay, cần khẩn trương ứng phó

Lũ quét luôn là loại hình thiên tai gây nhiều thiệt hại thảm khốc. Ảnh: Quách Du
Lũ quét luôn là loại hình thiên tai gây nhiều thiệt hại thảm khốc. Ảnh: Quách Du
Lũ quét luôn là loại hình thiên tai gây nhiều thiệt hại thảm khốc. Ảnh: Quách Du
Lên top