Khả năng điều trị bệnh nhân COVID-19 của Hà Tĩnh ra sao?

Từ ngày 15.6, tỉnh Hà Tĩnh đưa thêm Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh vào tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Sở Y tế.
Từ ngày 15.6, tỉnh Hà Tĩnh đưa thêm Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh vào tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Sở Y tế.
Từ ngày 15.6, tỉnh Hà Tĩnh đưa thêm Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh vào tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Sở Y tế.
Lên top