Khả năng “đặc biệt” của camera giám sát rừng ở Hà Tĩnh

Hình ảnh được camera ghi lại truyền về cơ quan kiểm lâm Hà Tĩnh để giám sát, phát hiện kịp thời các vụ cháy rừng. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh được camera ghi lại truyền về cơ quan kiểm lâm Hà Tĩnh để giám sát, phát hiện kịp thời các vụ cháy rừng. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh được camera ghi lại truyền về cơ quan kiểm lâm Hà Tĩnh để giám sát, phát hiện kịp thời các vụ cháy rừng. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top