Kêu gọi người dân đi lại an toàn gắn với phòng dịch COVID-19

Bộ trưởng Bộ GTVT kêu gọi người dân đi lại an toàn gắn với phòng dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Bộ trưởng Bộ GTVT kêu gọi người dân đi lại an toàn gắn với phòng dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Bộ trưởng Bộ GTVT kêu gọi người dân đi lại an toàn gắn với phòng dịch COVID-19. Ảnh ĐT
Lên top