Kết thúc cách ly 2 khu vực dân cư ở Long An

Kết thúc cách ly y tế tại phường 1, TP.Tân An. Ảnh: P.N
Kết thúc cách ly y tế tại phường 1, TP.Tân An. Ảnh: P.N
Kết thúc cách ly y tế tại phường 1, TP.Tân An. Ảnh: P.N
Lên top