Kết quả xét nghiệm phủ nhận tin đồn sinh viên ĐH Y Dược Thái Bình nhiễm SARS-CoV-2

Sinh viên Trường ĐH Y Dược Thái Bình không nhiễm SARS-CoV-2 như thông tin mạng xã hội lan truyền.
Sinh viên Trường ĐH Y Dược Thái Bình không nhiễm SARS-CoV-2 như thông tin mạng xã hội lan truyền.
Sinh viên Trường ĐH Y Dược Thái Bình không nhiễm SARS-CoV-2 như thông tin mạng xã hội lan truyền.
Lên top