Kết quả xét nghiệm nữ hành khách ở Đồng Tháp về cùng bệnh nhân 1440

Khu vực cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Ảnh: V.K
Khu vực cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Ảnh: V.K
Khu vực cách ly bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Ảnh: V.K
Lên top