Thanh Hóa:

Kết quả xét nghiệm lần 2 của 16 người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 748

Lên top