Kết quả xét nghiệm gần 1.000 người là F1, F2 của thầy giáo mắc COVID-19

Gần 1.000 người là F1, F2 của thầy giáo mắc COVID-19 âm tính SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Gần 1.000 người là F1, F2 của thầy giáo mắc COVID-19 âm tính SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Gần 1.000 người là F1, F2 của thầy giáo mắc COVID-19 âm tính SARS-CoV-2. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top