Kết quả xét nghiệm của cô gái về từ Hải Dương khai báo gian dối

Hình ảnh cách ly toàn xã hội ở Hải Dương do dịch COVID - 19. Ảnh: NH.
Hình ảnh cách ly toàn xã hội ở Hải Dương do dịch COVID - 19. Ảnh: NH.
Hình ảnh cách ly toàn xã hội ở Hải Dương do dịch COVID - 19. Ảnh: NH.
Lên top