Kết quả xét nghiệm của các trường hợp liên quan ca F0 đầu tiên ở Vinh

Cơ quan chức năng phong tỏa một số tuyến đường ở phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) để phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Cơ quan chức năng phong tỏa một số tuyến đường ở phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) để phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Cơ quan chức năng phong tỏa một số tuyến đường ở phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) để phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Lên top