Kết quả truy vết 2 ca nhiễm COVID-19 ở Hòa Bình

Kết quả truy vết lịch trình 2 ca nhiễm COVID-19 ở Hòa Bình. Ảnh: TH
Kết quả truy vết lịch trình 2 ca nhiễm COVID-19 ở Hòa Bình. Ảnh: TH
Kết quả truy vết lịch trình 2 ca nhiễm COVID-19 ở Hòa Bình. Ảnh: TH
Lên top