Kết quả thi tuyển sinh lớp 10: Đề dễ, nhưng điểm thi không cao như kỳ vọng

Công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2019 - 2020. 
Ảnh: Hải Nguyễn
Công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2019 - 2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2019 - 2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top